Pszczeli Azyl

Współcześnie wzrasta zainteresowanie tematyką pszczelarską, a to ze względu na niepokojące doniesienia o incydentach masowego wymierania pszczół oraz potencjalnym wpływie tego faktu na środowisko naturalne. Wiedziony ideą ochrony tych pożytecznych owadów pszczelarz z zawodu i zamiłowania, Łukasz Bogucki, utworzył profesjonalną pasiekę Pszczeli Azyl, gdzie w warunkach ekologicznych i w miarę izolowanych hoduje pszczoły oraz udostępnia zainteresowanym osobom swoją szeroką wiedzę z tego zakresu. W planach ma również poszerzenie działalności o stworzenie bazy do profesjonalnej apiterapii.

Kategorie: